fbpx

Huiswerk & Coaching.

Wij combineren huiswerk mét persoonlijke coaching

BYMARIEKE werkt met overzichtelijke groepen. Met een scherp oog voor de individuele behoeften van elk kind. Leren kun je leren, volgens ons. Leren is in de eerste plaats leren hóe te leren. En dat is voor ieder kind anders. Wij leren je kind te ontdekken welke manier het beste bij hem of haar past.

Luisteren

Wij luisteren, kijken, prikkelen, stimuleren en bieden je kind handvatten om slimmer en beter te leren. Wij geloven in eigenaarschap. Oftewel: zélf verantwoordelijkheid voelen én nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind de wens heeft het beste uit zichzelf te halen, maar dat soms een steuntje in de rug nodig is om te leren hóe dit te bereiken.

opdracht nakijken Huiswerkbegeleiding

Resultaten

Door eigen verantwoordelijkheid te nemen, leert je kind ervaren dat het eigenlijk best fijn is om je lot in eigen hand te nemen. Het stimuleert een gezond vertrouwen in eigen kunnen en leidt tot betere schoolprestaties. Het gevolg is een beter contact met jezelf en je omgeving. Met de leraren op school en ook met ouders, broers en zussen, en met vrienden en vriendinnen. Je krijgt er energie en een goed humeur van, en last but not least, er is minder stress op school en thuis.

ERVARING

BYMARIEKE heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen in de transitieperiode naar volwassenwording. Onze doelgroep zijn leerlingen uit de eerste drie jaar van de middelbare school. Onze ervaring leert dat wanneer je in de onderbouw leert leren, huiswerk & coaching daarna meestal niet langer nodig is. Kinderen kunnen vervolgens veelal op eigen kracht verder. Maar het komt óók voor dat kinderen pas in de bovenbouw voor het eerst vastlopen en ondersteuning nodig hebben. Ook voor die ouderejaars voorzien wij in begeleiding.

×